BRC

BRC British Retail Consortium /Британския търговски консорциум/, който е обединение на търговците на дребно. Стандартът придобива известност в световен мащаб. Внедряването на BRC води до намаляване необходимостта от това, търговците и производителите да извършват свои собствени проверки, което води до намаляване на разходите за всички. А сертифицирането чрез одит от трета независима страна по BRC стандарт на доставчиците, дава увереност у клиентите и производителите, за тяхната способност и компетентност.

    Системата за безопасност на храните на база BRC има за цел:

  • да насърчава управлението на качеството на продукта, като се прилагат най-добрите практики за безопасността на храните
  • да подпомага със своята ефективност на производителите да отговорят на нуждите на своите клиенти
  • да улеснява и подобрява производствения процес и неговата ефективност