Запитване за оферта

3. Желаете:

Да внедрите система за управление по: Да Ви обучим за вътрешен одитор по:

4. Наличие на системи за управление:

  • Била ли е оценявана вече Вашата Система за Управление?
    (наръчник, процедури и други?)

    • Да Не

* Required Fields