Как да изберем своята консултантска организация?

Най-важната причина, за ползването на консултантска фирма с цел сертификация или поддържане на Система за Управление, е помощта, която тя предоставя на своите клиенти, така че те бързо и сигурно да бъдат сертифицирани и да получат сертификат с международно признание. Причината, поради която всяка организация се нуждае от услугите на квалифициран, професионален консултант, вместо сама да търси пътя към сертификация е фактът, че консултантът знае отговорите на следните въпроси:

  • Разбирате ли напълно всички изисквания на ISO 9001 ISO 14000, ISO 22000 , HACCP , ISO 45001 , ISO 27000 и др.)

  • Как могат тези изисквания да бъдат ефективно внедрени във вашата организация?

  • Колко време ще е необходимо да се обучат Ваши специалисти да разработват документи (процедури, наръчници по качество) на базата на стандартите ISO?

  • Колко време ще Ви е необходимо сами да разработите и внедрите документите?

Ползването на консултантска организация спестява време, труд и пари и Ви дава сигурност във Вашето начинание!