ISO 28000

ISO 28000 "Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки"

Международният стандарт ISO 28000 е разработен в отговор на потребността на организациите от стандарт за управление на сигурността. Основното му предназначение е подобряване сигурността на веригата на доставки в организацията чрез оценка на сигурността на работната средата, анализирайки подходящи ли са въведените мерки за сигурност и дали съществуват и други нормативни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени.

Стандартът повишава нивото на сигурност на цялата верига на доставки на стоки, транспортни средства и транспортна инфраструктура от потенциални заплахи от кражба, контрабанда, тероризъм.

СтандартISO 28000 е приложим за всякакъв вид организации, от малки до мултинационални, като производители на продукти, които доставят стоки на вносители и износители на продукти, митнически брокери, търговски посредници, превозвачи (ж.п., авто, въздушен, морски, речен), оператори на контейнерни терминали, железопътни гари, летища, морски пристанища и речни пристанища, логистични центрове, складове, спедитори, дистрибутори и т.н.

Внедряването и сертифицирането по стандарт ISO 28000 дава гаранция, че веригата за доставки в организацията работи в една безопасна среда, и демонстрира значителни доказателства за постигнатото ниво на сигурност пред всички заинтересовани страни, включително и потенциални клиенти.

Преимущества от внедряване на ISO 28000

Най-важното предимство на ISO 28000 е контролиране и намаляване на рисковете и заплахите, които могат да възникнат във веригата за доставки

Минимизиране броя на инцидентите по сигурността и от там намаляване размера на щетите.

Намаляване броя на грешките, допускани от персонала на организацията чрез повишаване нивото на информираност и обучение по сигурност.

Въвеждане на нови подходи към управлението на сигурността на веригата за доставки

Оптимизиране на разходите за поддържане на необходимото ниво на сигурност на веригата за доставки (или част от него)

Подобряване на имиджа и репутацията на надежден партньор на пазара за предлаганите стоки / услуги, преимущество в търгове

Тясно взаимодействие със заинтересованите страни по сигурността, включително сигурността на осведомеността на изпълнители и доставчици

Лесно създаване на Интегрирана система за управление. Интегрирана система за управление поради високата степен на хармонизация на ISO 28000 със стандарти като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и др.

С внедряването на стандарт ISO 28000 организация може да създаде надеждна система за управление на сигурността на веригите за доставка.