IFS Food - Международен Стандарт за Храните

IFS Food - Международен Стандарт за Храните е създаден за гарантиране на безопасността на хранителните продукти по цялата верига от производителя до клиента.

Основните цели на Международния стандарт за храните са:

  • да бъде въведен общ стандарт с единна система за оценяване
  • да се работи с акредитирани органи по сертификация и квалифицирани одитори
  • да бъде осигурена база за сравнение и прозрачност по цялата верига на доставки
  • да бъдат намалени разходите и времето, както за доставчиците, така за търговците на дребно

Стандартът IFS Food е стандарт за одитиране на доставчици/производители на хранителни продукти, носещи марката на търговците на дребно и едро и засяга фирми за обработка на хранителни продукти или фирми, които пакетират хранителни продукти в насипно състояние. Стандартът IFS Food може да бъде използван само, когато даден продукт се „преработва" или когато съществува риск от замърсяване на продукта при първоначалното му пакетиране.

Стандартът IFS Food засяга:

 • обработката и/или
 • манипулиране на продукти в насипно състояние и/или
 • дейности свързани с първоначално пакетиране.