TAPA

TAPA "Transported Asset Protection Association"

С внедряването на стандартите TAPA, вие привеждате организацията си в съответствие с международно признат стандарт, който гарантира безопасността при транспорта и съхранението на ценни пратки и товари в борба срещу престъпността на товарите. TAPA AMERICAS обхваща Северна и Южна Америка; TAPA EMEA е за Европа и Африка и TAPA APAC е за Азия и Тихия океан, които представляват трите основни клона на TAPA в световен мащаб.

Задачата, която си поставят, организациите внедрили ТАРА е:

  • да се намалят до минимум загубите на товари по веригата за доставки.
  • гарантиране на международна верига за доставки, в която контролираните и проследими продукти, могат да бъдат транспортирани в икономически ефективна и сигурна среда
  • почтеност и прозрачност във всичко, което се прави
  • обмен на информация между хората с различно мнение и опит