Обучения

"АДС консулт БГ" ЕООД провежда следните обучения:
"ЦЕНАТА НА ВСИЧКИ УСЛУГИ СЕ УВЕЛИЧАВА С 35%"
I Първоначално обучение за запознаване на ръководния персонал с изискванията на различните стандарти.
II Постоянно обучение по време на внедряването на ситемата за управление на всички нива на организацията, ангажирани с процеса.
III Обучение за вътрешен одитор по Системи за управление
Заявете участие в курс за обучение